Profile ATC 2014

Đối tác
Văn bản pháp qui TRANG CHỦ » Hỗ trợ » Văn bản pháp qui

Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC

9h:46 (GMT+7) - Thứ hai, 8/09/2014

Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt nam (đợt 2).

Hình ảnh hoạt động