Profile ATC 2014

Đối tác
Văn bản pháp qui TRANG CHỦ » Hỗ trợ » Văn bản pháp qui

Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC

9h:48 (GMT+7) - Thứ hai, 8/09/2014

Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt nam (đợt 3).

Hình ảnh hoạt động