Profile ATC 2014

Đối tác
Văn bản pháp qui TRANG CHỦ » Hỗ trợ » Văn bản pháp qui

Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05,06 và 07

11h:22 (GMT+7) - Thứ tư, 12/08/2015

Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 6/3/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05,06 và 07

Hình ảnh hoạt động