Profile ATC 2014

Đối tác
Tin tức TRANG CHỦ » Tin tức

Tổng Công ty công trình giao thông 4 (CIENCO4)

17h:56 (GMT+7) - Thứ bẩy, 23/08/2014

ATC được lựa chọn là đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 1 số đơn vị thành viên của Tổng Công ty công trình giao thông 4 (CIENCO4)

Các đơn vị thành viên của CIENCO 4được ATC cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp gồm:

Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ 495

Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ 474

Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ 483

Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ 496

Tin tức khác:

Hình ảnh hoạt động