Profile ATC 2014

Đối tác
Tin tức TRANG CHỦ » Tin tức

Công ty TNHH MTV Cảng Cần Thơ

18h:12 (GMT+7) - Thứ bẩy, 23/08/2014

Trải qua nhiều năm chia tách sáp nhập thì tháng 11/2006 Cảng Cần Thơ lại được trả về làm đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

ATC được bổ nhiệm là Nhà tư vấn xácđịnh giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cảng Cần Thơ

Cảng Cần Thơ được thành lập trên cơ sở tiếp nhận một quân cảng thuộc Tiểu đoàn 804, Trung đoàn 659, Quân khu 9. Trải qua nhiều năm chia tách sáp nhập thì tháng 11/2006 Cảng Cần Thơ lại được trả về làm đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ngày 19 tháng 06 năm 2013 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra quyết định số 289/QĐ-HHVN về việc sáp nhập Cảng Cần Thơ vào Cảng Cái Cui, đồng thời chuyển Cảng Cái Cui thành Công ty TNHH một thành viên Cảng Cần Thơ. Thực hiện đề án cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà Nước của Thủ tướng chính phủ ban hành theo quyết định số 276/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 04 năm 2014 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có nghị quyết số 1310/NQ-HHVN về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ cổ phần hóa Cảng Cần Thơ. Với sự tín nhiệm của khách hàng và uy tín về chất lượng dịch vụ thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp của mình ATC đã rất vinh dự được lựa chọn là đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp cho Cảng Cần Thơ tại ngày 01/01/2014.

Tin tức khác:

Hình ảnh hoạt động