Profile ATC 2014

Đối tác
Tin từ ATC TRANG CHỦ » Tin tức » Tin từ ATC

Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Cảng Qui Nhơn

18h:3 (GMT+7) - Thứ bẩy, 23/08/2014

ATC được lựa chọn là đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Cảng Qui Nhơn

Hình ảnh hoạt động