Profile ATC 2014

Đối tác
Tin từ ATC TRANG CHỦ » Tin tức » Tin từ ATC

Tổng Công ty công trình giao thông 1 (CIENCO1)

17h:50 (GMT+7) - Thứ bẩy, 23/08/2014

ATC được lựa chọn là đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 1 số đơn vị thành viên của Tổng Công ty công trình giao thông 1 (CIENCO1)

Các đơn vị thành viên của CIENCO 1 được ATC cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp gồm:

Công ty TNHH MTV Quản lý và đầu tư XDCT giao thông 240

Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ 244

Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ 248

Hình ảnh hoạt động