Profile ATC 2014

Đối tác
Tin từ ATC TRANG CHỦ » Tin tức » Tin từ ATC

Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines)

18h:20 (GMT+7) - Thứ bẩy, 23/08/2014

ATC được bổ nhiệm là Nhà tư vấn đứng đầu liên danh ATC-AVA cung cấp dịch vụ xácđịnh giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines)

Hình ảnh hoạt động