Profile ATC 2014

Đối tác
Tin từ ATC TRANG CHỦ » Tin tức » Tin từ ATC

Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang

18h:8 (GMT+7) - Thứ bẩy, 23/08/2014

Với sự tín nhiệm của khách hàng và uy tín về chất lượng dịch vụ thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp của mình ATC đã vinh dự được lựa chọn là đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp cho Cảng Nha Trang tại thời điểm ngày 30/06/2013.

ATC được bổ nhiệm là Nhà tư vấn xácđịnh giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang

Với sự tín nhiệm của khách hàng và uy tín về chất lượng dịch vụ thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp của mình ATC đã vinh dự được lựa chọn là đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp cho Cảng Nha Trang tại thời điểm ngày 30/06/2013.

Hình ảnh hoạt động