Profile ATC 2014

Đối tác
Tin từ ATC TRANG CHỦ » Tin tức » Tin từ ATC

Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng

18h:6 (GMT+7) - Thứ bẩy, 23/08/2014

Cảng Hải Phòng là một cụm cảng biển tổng hợp cấp quốc gia, lớn thứ 2 ở Việt Nam và lớn nhất miền Bắc, là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam nằm tại hai quận Hồng Bàng và Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

ATC được bổ nhiệm là Nhà tư vấn xácđịnh giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng

Cảng Hải Phòng là một cụm cảng biển tổng hợp cấp quốc gia, lớn thứ 2 ở Việt Nam và lớn nhất miền Bắc, là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam nằm tại hai quận Hồng Bàng và Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Ngày 11 tháng 03 năm 1993 Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ra quyết định số 376/QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập Cảng Hải Phòng. Tiếp đó ngày 12 tháng 10 năm 2007 Bộ Giao Thông Vận Tải có quyết định số 3088/QĐ-BGTVT về việc chuyển Cảng Hải Phòng thành công ty TNHH một thành viên.

Ngày 04 tháng 02 năm 2013 Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 276/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015. Theo đó ngày ngày 15 tháng 03 năm 2013 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam đã ra Quyết định số 103/QĐ-HHVN về việc phê duyệt danh sách các đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên năm 2013 trong đó có Công Ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng. Với sự tín nhiệm của khách hàng và uy tín về chất lượng dịch vụ thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp của mình ATC đã vinh dự được lựa chọn là đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp cho Cảng Hải Phòng tại thời điểm ngày 30/06/2013.

Hình ảnh hoạt động