Profile ATC 2014

Đối tác
Thẩm định giá thương hiệu TRANG CHỦ » Dịch vụ định giá » Thẩm định giá thương hiệu

Thương hiệu là một tài sản vô hìnhcủa Doanh nghiệp, tài sản này được hình thành và ngày càng tăng giá trị khi Doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên giá trị thương hiệu là bao nhiêu, xác định như thế nào cho phù hợp lại là vấn đề không dễ dàng. Các chuyên gia ATC thường xác định giá trị thương hiệu dựa trên các phương pháp thông dụng sau:

  • Đánh giá dựa vào khả năng bán giá cao hơn bình thường

Khi khách hàng cảm thấy an tâm, tin tưởng vào uy tín và chất lượng của thương hiệu nào đó, họ sẵn sàng trả giá cao hơn bình thường. Đó chính là khả năng giá trị cộng thêm của thương hiệu mang lại cho một sản phẩm. Nói cách khác, nếu không có thương hiệu, chắc chắn khách hàng sẽ không trả nhiều tiền như thế để mua sản phẩm cùng loại trên thị trường.

  • Đánh giá dựa khả năng bán hàng dễ dàng hơn bình thường

Khi giá bán các sản phẩm cùng loại tương đương trên thị trường thì các chuyên gia cần dựa vào khả năng bán hàng dễ hơn bình thường đúng hơn là dựa vào sự ưa chuộng của khách.Với cách tính này, giá trị thương hiệu là khoản chênh lệch thị phần giữa các sản phẩm.

  • Đánh giá dựa vào chi phí để xây dựng thương hiệu

Chí phí để xây dựng thương hiệu là toàn bộ các chi phí Doanh nghiệp đã chi ra trong suốt quá trình xây dựng thương hiệu. Giá trị thương hiệu được xác định dựa trên chi phí đã thực chi và xác xuất thành công của lĩnh vực kinh doanh đó.

  • Đánh giá dựa vào giá cổ phiếu thị trường chứng khoán

Với doanh nghiệp đã tham gia thị trường chứng khoán, có thể định giá thương hiệu qua giá trị cổ phiếu thông qua nhiều phương pháp tính các chỉ số và so sánh với các đơn vị trong ngành.

  • Định giá dựa vào khả năng tạo lợi nhuận nhiều hơn bình thường

Đây có lẽ là phương pháp tốt nhất để đánh giá thương hiệu. Trong đó, thu nhập dự kiến trong tương lai thương hiệu có thể mang lại được ước tính rồi trừ bớt chi phí dự kiến phát sinh tương ứng. Hoặc ước tính thu nhập hiện tại rồi áp dụng cấp số phân. Nếu thu nhập hiện tại không ảnh hưởng trung thực tình hình kinh doanh của thương hiệu, có thể lấy con số bình quân của vài năm trước. 

Views: 2281 Home Back Top
Hình ảnh hoạt động