Profile ATC 2014

Đối tác
Thẩm định giá động sản TRANG CHỦ » Dịch vụ định giá » Thẩm định giá động sản

Theo qui định thì đối tượng là động sản cần thẩm định giá trước khi thực hiện giao dịch ngày càng đa dạng. Các động sản này có thể là tài sản mới, đã qua sử dụng hoặc là những tài sản thanh lý. Trong một nền kinh tế thị trường minh bạch thì các giao dịch về tài sản cũng được yêu cầu phải đảm bảo phù hợp với thị trường, và đó là lý do hoạt động thẩm định giá động sản ngày càng phát triển.

Động sản cần thẩm định giá bao gồm:

+  Máy móc, thiết bị

+ Phương tiện vận tải

+ Thiết bị truyền dẫn

+ Hàng hóa, vật tư

+ Các loại tài sản khác

Các phương pháp hay dùng để thẩm định

+ Phương pháp so sánh trực tiếp

+ Phương pháp thu nhập

+ Phương pháp chi phí

+ Phương pháp lợi nhuận

+ Phương pháp áp dụng hệ số

+ Các phương pháp phù hợp khác

Thẩm định giá Động sản nhằm mục đích

+ Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh;

+ Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp;

+ Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;

+ Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng;

+ Thanh lý tài sản

+ Các mục đích khác;

Views: 1790 Home Back Top
Hình ảnh hoạt động