Profile ATC 2014

Đối tác
Kinh nghiệm TRANG CHỦ » Giới thiệu » Kinh nghiệm

Với  hơn 10 năm hoạt động, ATC đã cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản gồm: giá trị bất động sản, giá trị máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xác định giá trị doanh nghiệp… cho nhiều mục đích như:

 • Làm cơ sở xét duyệt chi nguồn vốn ngân sách Nhà Nước.  
 • Lập dự toán các dự án, công trình.
 • Thế chấp vay vốn Ngân hàng.
 • Mua, bán xử lý nợ, xử lý tài sản thế chấp, tài sản tồn đọng.
 • Bán đấu giá Tài sản.
 • Xét thầu các dự án.
 • Góp vốn, liên doanh, giải thể, sáp nhập, chia tách, mua bán doanh nghiệp.
 • Giải quyết, xử lý tài sản tranh chấp trong các vụ án.
 • Xác định giá trị được Bảo hiểm.
 • Mua, bán, thuê và cho thuê tài sản các loại thuộc mọi thành phần kinh tế.
 • Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước khi nhận giao đất hay thuê đất.
 • Cổ phần hóa doanh nghiệp hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp.
 • Mục đích cụ thể khác.

Với sự tín nhiệm của khách hàng, hàng năm ATC thực hiện hàng trăm hợp đồng thẩm định giá cho các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước.

Views: 1683 Home Back Top
Hình ảnh hoạt động