Profile ATC 2014

Đối tác
Giới thiệu TRANG CHỦ » Giới thiệu

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam,trong những năm qua thẩm định giá đã trở thành một dịch vụ cần thiết cho các thành phần kinh tế trong việc thực hiện các nghiệp vụ tài sản. Hoạt động thẩm định giá cũng đã góp phần thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và là công cụ làm minh bạch hóa các giao dịch tài sản trong nền kinh tế thị trường.

Qua hơn 10 năm hoạt động, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC (gọi tắt là ATC) là một trong những tổ chức thẩm định giá sớm tham gia vào thị trường và đã khẳng định được uy tín trong việc cung cấp các dịch vụ thẩm định giá tài sản, đặc biệt là định giá doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Bằng năng lực và uy tín nghề nghiệp, ATC đã được bổ nhiệm làm tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa cho nhiều Tổng công ty, nhiều đơn vị có qui mô tài sản lớn và tính chất phức tạp như: Tổng Công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines), Tổng Công ty công trình giao thông 5, Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi), Cảng Hải Phòng, Cảng Nha Trang, Cảng Qui Nhơn, Cảng Cần Thơ… và hàng chục đơn vị trực thuộc các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Ngoài ra hàng năm, ATC cũng thực hiện hàng trăm hợp đồng thẩm định giá tài sản riêng biệt với nhiều mục đích như: thế chấp, mua bán, góp vốn…

ATC luôn nỗ lực để tiếp tục cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản một cách chính xác, khách quan và trung thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghề nghiệp thẩm định giá tại việt Nam.

ATC cam kết trở thành một đối tác tin cậy của Quý khách hàng!

Views: 2940 Home Back Top
Hình ảnh hoạt động