Profile ATC 2014

Đối tác
Giới thiệu

Qua hơn 10 năm hoạt động, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC (gọi tắt là ATC) là một trong những tổ chức thẩm định giá sớm tham gia vào thị trường và đã khẳng định được uy tín trong việc cung cấp các dịch vụ thẩm định giá tài sản... Xem thêm >>

Dịch vụ
 
Thẩm định giá bất động sản
  Thẩm định giá doanh nghiệp
 
Thẩm định giá động sản   Thẩm định giá dự án đầu tư
   
Thẩm định giá thương hiệu    
Tin tức
Hỗ trợ
Văn bản pháp qui
Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05,06 và 07
Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 6/3/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05,06 và 07 Xem thêm >>
Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC
Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt nam (đợt 3). Xem thêm >>
Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC
Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt nam (đợt 2). Xem thêm >>
Hình ảnh hoạt động